Marskość wątroby jest stanem, w którym włóknienie osiąga tak duże natężenie, że dochodzi do całkowitego zatarcia struktury anatomicznej narządu. Zamiast ze zrazików wątrobowych, w marskości wątroby miąższ tego narządu składa się wówczas z tak zwanych guzków regeneracyjnych  czyli rozmaitej wielkości skupisk komórek wątrobowych, otoczonych gęstymi pasmami tkanki łącznej. Komunikacja takich guzków z naczyniami krwionośnymi i drogami żółciowymi jest niedostateczna. Wskutek niedokrwienia dochodzi do martwicy komórek wątrobowych i postępującej utraty czynnego miąższu, a w końcu – do jawnych klinicznie zaburzeń czynności wątroby. Zupełna dezorganizacja układu naczyniowego prowadzi do zastoju i nadciśnienia krwi w naczyniach doprowadzających, zwanego nadciśnieniem wrotnym. Marskość wątroby jest końcowym stadium bardzo wielu przewlekłych chorób wątroby.

Najważniejsze z przyczyn marskości wątroby to:

  • nadużywanie alkoholu powodujące Alkoholowe choroby wątroby
  • przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C (wywołane przez wirusy HBV i HCV)
  • niektóre wrodzone i nabyte choroby metaboliczne (hemochromatoza, choroba Wilsona, cukrzyca, otyłość, stłuszczeniowe zapalenie wątroby)
  • przewlekłe choroby dróg żółciowych powodujące cholestazę, czyli utrudniony odpływ żółci z wątroby (marskość żółciowa pierwotna, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych)
  • choroby z autoagresji, w których – z niejasnych przyczyn – dochodzi do stanu zapalnego w wątrobie i w jego następstwie do włóknienia (autoimmunologiczne zapalenie wątroby)
  • przewlekłe stosowanie niektórych leków (np. metotreksatu, amiodaronu, izoniazydu)

Objawy marskości wątroby

Marskość wątroby ma wieloletni przebieg, w czasie którego można wyróżnić 3 fazy kliniczne tej choroby:

1.Bezobjawowa marskość wątroby
Bardzo długo choroba rozwija się „podstępnie”, nie powodując żadnych dolegliwości

2.Marskość wątroby z niecharakterystycznymi objawami i nieswoistymi zaburzeniami laboratoryjnymi                     Po pewnym czasie chory zaczyna odczuwać objawy marskości wątroby, które są na tyle niecharakterystyczne, że mogą towarzyszyć rozmaitym innym stanom chorobowym i są przez to bagatelizowane lub przypisywane innym pospolicie występującym chorobom lub zaburzeniom. Do takich nieswoistych objawów marskości wątroby należą:uczucie zmęczenia i ogólnie gorsza tolerancja wysiłku

  • zmniejszenie apetytu, 
  • wzdęcia i uczucie ciężaru w nadbrzuszu po posiłkach oraz odbijania
  • bezsenność
  • świąd skóry
3.Marskość wątroby z zagrażającymi życiu powikłaniami
Pełne objawy marskości pojawiają się zasadniczo z dwóch powodów: zmniejszającej się objętości czynnego miąższu wątroby, która nie pozwala już na sprawne pełnienie funkcji metabolicznych, oraz narastania zaburzeń krążeniowych w dorzeczu żyły wrotnej.
na podstawie ” Marskość wątroby”  Dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewskahttps://www.mp.pl/pacjent/gastrologia/choroby/watroba/50969,marskosc-watroby